Υπάρχουν φορές που οι χρήστες της ιστοσελίδας μας μπορεί να μας αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, το οποίο όμως εμείς δεν είμαστε σε θέση να αναπαράγουμε. Η λύση συνήθως είναι ο έλεγχος...
Σε προηγούμενο άρθρο είδαμε τη διαδικασία για τη μεταφορά του περιεχόμενου από μία WordPress ιστοσελίδα σε μια άλλη. Τι γίνεται όμως εάν θέλουμε εκτός από το περιεχόμενο να μεταφέρουμε και τις μικρ...
Πολλές φορές όταν δοκιμάζουμε αλλαγές για την ιστοσελίδα μας τοπικά στον υπολογιστή μας, χρειαζόμαστε και ένα μέρος ή όλο το περιεχόμενό της. Εάν λοιπόν πρέπει να μεταφέρουμε το περιεχόμενο της ιστοσε...
Πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε αλλαγές και διορθώσεις στην ιστοσελίδα μας χωρίς όμως να θέλουμε να δημιουργηθούν προβλήματα στην πλοήγηση των χρηστών. Ένας τρόπος να αποφύγουμε τυχόν προβλήματα...