Ιστοσελίδα συνεδρίου EUMAS 2020

Περιγραφή

Το 17ο European Conference on Multi-Agent Systems (EUMAS 2020) ακολουθεί την παράδοση των προηγούμενων εκδόσεων (Oxford 2003, Barcelona 2004, Brussels 2005, Lisbon 2006, Hammamet 2007, Bath 2008, Agia Napa 2009, Paris 2010, Maastricht 2011, Dublin 2012, Toulouse 2013, Prague 2014, Athens 2015, Valencia 2016, Evry 2017, Bergen 2018), και στοχεύει στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της δραστηριότητας στην έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων πολλαπλών πρακτόρων, σε ακαδημαϊκές και βιομηχανικές προσπάθειες.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρωταρχικό ευρωπαϊκό φόρουμ για ερευνητές που ενδιαφέρονται για τη θεωρία και την πρακτική των αυτόνομων πρακτόρων και των συστημάτων πολλαπλών πρακτόρων. Το EUMAS επιτρέπει στους ερευνητές να συναντηθούν και να παρουσιάσουν προκλήσεις και ερευνητικά αποτελέσματα σε ένα ανοιχτό και ανεπίσημο περιβάλλον.

Το EUMAS 2020 θα πραγματοποιηθεί online μαζί με το 7ο International Conference on Agreement Technologies (AT 2020).


Κατηγορία:
Ιστοσελίδα

Χρησιμοποιήθηκαν:
WordPress CMS
HTML5, CSS3
FontAwesome Icons