Ιστοσελίδα Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Οικονομικής

Περιγραφή

Το AELab προορίζεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων στο πεδίο της οικονομικής επιστήμης, προσφέροντας ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο στους παρακάτω τομείς: μακροοικονομική/μικροοικονομική, οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, περιφερειακή ανάπτυξη, αγροτική οικονομική, οικονομετρία, ποσοτικές και υπολογιστικές μέθοδοι στα οικονομικά, οικονομική σύγκλιση, πολιτική οικονομία, οικονομικά της ενέργειας/περιβάλλοντος, χρηματοοικονομική ανάλυση και επενδύσεις.

Το AELab εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του τμήματος στα παρακάτω (ενδεικτικά) γνωστικά αντικείμενα:

  • Μακροοικονομική/Μικροοικονομική
  • Οικονομική Μεγέθυνση και Ανάπτυξη
  • Περιφερειακή Ανάπτυξη
  • Αγροτική Οικονομική
  • Οικονομετρία
  • Ποσοτικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά
  • Οικονομική Σύγκλιση
  • Πολιτική Οικονομία
  • Οικονομικά της Ενέργειας/Περιβάλλοντος
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις

Κατηγορία:
Ιστοσελίδα

Χρησιμοποιήθηκαν:
WordPress CMS
HTML5, CSS3
UIkit Framework
FontAwesome Icons