Νέα ιστοσελίδα Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ

Περιγραφή

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στα 20 χρόνια λειτουργίας του πέτυχε να γίνει ένας κόμβος πληροφόρησης, υποστήριξης, δικτύωσης και ενθάρρυνσης των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος σε θέματα σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Οι υπηρεσίες και οι δράσεις που ανέπτυξε, αναπτύσσει και εξελίσσει καθημερινά σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής, έχουν έναν μόνον στόχο: να βοηθήσουν τους φοιτητές και αποφοίτους να προσεγγίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, ν’ ανακαλύψουν τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στο σύγχρονο, ανταγωνιστικό περιβάλλον ή ακόμη να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση.


Κατηγορία:
Ιστοσελίδα

Χρησιμοποιήθηκαν:
WordPress CMS
HTML5, CSS3
UIkit Framework
FontAwesome Icons