Ιστοσελίδα AUTh Labs

Περιγραφή

Κεντρική ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την έρευνα.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα στη χώρα μας και από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Τα παραγόμενα ερευνητικά αποτελέσματα διακρίνονται τόσο από το μέγεθος τους αλλά και την ποιότητα τους με αποτέλεσμα το πανεπιστήμιο μας να κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις διεθνών κατατάξεων.

Η δημοσιοποίηση της έρευνας πέρα από υποχρέωση προς την πολιτεία είναι και ανάγκη για την καλύτερη εκμετάλλευση της από τις επιχειρήσεις, οργανισμούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας αλλά και την ανάπτυξη σημαντικών συνεργασιών.

Η παρουσίαση των εργαστηρίων-σπουδαστηρίων-κλινικών του Α.Π.Θ. έχει δύο βασικούς στόχους: α) να δημοσιοποιήσει στο εσωτερικό του Α.Π.Θ. τις ερευνητικές δυνατότητες και τον αντίστοιχο εξοπλισμό που υπάρχει, με στόχο τη διεύρυνση της εσωτερικής συνεργασίας των μελών ΔΕΠ και β) να δώσει τη δυνατότητα στον επιχειρηματικό κόσμο, στους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς, να μπορούν με εύκολο σχετικά τρόπο να αναζητούν εκείνο το εργαστήριο και το ερευνητικό δυναμικό που θα μπορεί να τους προσφέρει την επιστημονική βοήθεια που χρειάζονται και να αναπτύξουν συνεργασίες προς όφελος όλων.


Κατηγορία:
Ιστοσελίδα

Χρησιμοποιήθηκαν:
WordPress CMS
HTML5, CSS3
UIkit Framework
FontAwesome Icons