Ιστοσελίδα της Medoid AI

Περιγραφή

H Medoid AI IKE σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα συστήματα ανάλυσης δεδομένων για επιχειρήσεις. Η ομάδα μας, αποτελούμενη από επιστήμονες δεδομένων και μηχανικούς, έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε συστήματα:

  • Ανίχνευσης απάτης σε συναλλαγές (προφίλ και εντοπισμός παραβατικών συμπεριφορών, αποτροπή κλοπής λογαριασμών και ανίχνευση ξεπλύματος μαύρου χρήματος)
  • Πρόβλεψης ζήτησης. Με εκτεταμένη εμπειρία στους κλάδους της λιανικής, των μεταφορών και της ενέργειας.
  • Ευφυούς ανάλυσης κειμένων. Εφαρμογές που υποστηρίζουν την έξυπνη αναζήτηση σε μεγάλες συλλογές κειμένων αλλά και την αυτόματη παραγωγή περίληψης και λέξεων κλειδιών από αυτές.
  • Αλγοριθμικής διαπραγμάτευσης μετοχών (Algorithmic/High-Frequency Trading) Εφαρμογές υποστήριξης της εμπορικής διαπραγμάτευσης μετοχώνκαι της βέλτιστης διαχείρισης μετοχικού κεφαλαίου.
  • Marketing και προωθητικές ενέργειες με σημαντική εμπειρία στις αυτοματοποιημένες και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες και στην ομαδοποίηση πελατών λιανικής.

Στη Medoid AI χρησιμοποιούμε τεχνολογίες και μεθόδους αιχμής από τις επιστήμες της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης αλλά και της στατιστικής, εντοπίζοντας σε κάθε περίπτωση τις κατάλληλες για την περίπτωση του πελάτη μας. Κρίσιμοι παράγοντες επιλογής είναι ο όγκος των δεδομένων και ο τρόπος χρήσης της τελικής εφαρμογής που θα αναπτύξουμε. 


Κατηγορία:
Ιστοσελίδα

Χρησιμοποιήθηκαν:
WordPress CMS
HTML5, CSS3
UIkit Framework
FontAwesome Icons