Ιστοσελίδα ΠΜΣ στα Οικονομικά

Περιγραφή

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απαντά στις προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος με τη δημιουργία ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα Οικονομικά – Master in Economics. Το πρόγραμμα αυτό είναι πρωτοποριακό καθώς τα προσφερόμενα μαθήματα καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των υποψηφίων φοιτητών/τριών και τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις οι οποίες απαιτούν ένα στέρεο υπόβαθρο στην οικονομική επιστήμη για όλους/ες αλλά και εξειδίκευση σε επιμέρους αντικείμενα/πεδία.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα Οικονομικά αποσκοπεί:

  1. Στην προαγωγή της γνώσης, με την εμβάθυνση στην Οικονομική Θεωρία και με την ανάπτυξη κριτικής σκέψης για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων οικονομικής πολιτικής.
  2. Στην κατανόηση και εφαρμογή των σχετικών με την Οικονομική Επιστήμη προχωρημένων ποσοτικών μεθόδων σε οικονομικά δεδομένα και στην ορθή αξιολόγηση των εμπειρικών αποτελεσμάτων.

Κατηγορία:
Ιστοσελίδα

Χρησιμοποιήθηκαν:
WordPress CMS
HTML5, CSS3
UIkit Framework
FontAwesome Icons