Ιστοσελίδα Τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ

Περιγραφή

Το Τμήμα Μαθηματικών είναι από τα αρχαιότερα Τμήματα του Α.Π.Θ. και της Σχολής Θετικών Επιστημών που αρχικά ήταν γνωστή ως Φυσικομαθηματική. Δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές τον Νοέμβριο του 1928.

Το Τμήμα Μαθηματικών αυτονομήθηκε διοικητικά το 1982-1983. Σήμερα το Τμήμα Μα­θηματικών έχει περίπου 1500 ενεργούς φοιτητές και 30 διδάσκοντες. Το πρόγραμμα σπουδών του έχει διαμορφωθεί για να καλύπτει κλασικά γνωστικά αντικείμενα των Θεωρητικών Μαθηματικών αλλά και των Εφαρμοσμένων.

Πρωταρχικοί στόχοι του Τμήματος Μαθηματικών είναι:

α) να εκπαιδεύει τους προπτυχιακούς φοιτητές στην κατανόηση θεμελιωδών εννοιών των μαθηματικών και στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης,

β) να παρέχει στους φοιτητές, υψηλού επιπέδου μαθηματική γνώση, η οποία ανταποκρίνεται στην εξέλιξη της επιστήμης των μαθηματικών και

γ) να μάθει τους φοιτητές να χειρίζονται με άνεση θέματα που απαιτούν ικανότητα ποσοτικής και ποιοτικής αντίληψης αλλά και λογικής ανάλυσης, είτε αφορά θέματα θεωρητικής προσέγγισης είτε εφαρμογής σε άλλα επιστημονικά πεδία.


Κατηγορία:
Ιστοσελίδα

Χρησιμοποιήθηκαν:
WordPress CMS
HTML5, CSS3
UIkit Framework
FontAwesome Icons